"Карбон Тъч БГ" ООД сключи Договор № BG-RRP-3.004-2057-C01 за безвъзмездна финансова помощ по проект

"Карбон Тъч БГ" ООД сключи Договор № BG-RRP-3.004-2057-C01 за безвъзмездна финансова помощ по проект

На 10.04.2023 г. "Карбон Тъч БГ" ООД сключи Договор № BG-RRP-3.004-2057-C01 за безвъзмездна финансова помощ по проект "Технологична модернизация в предприятието" по процедура за подбор на проекти BG-RRP-3.004 “Технологична модернизация” по Национален план за възстановяване и устойчивост.

Основната цел на проекта предвижда реализиране на инвестиционно намерение включващо закупуване и въвеждане в експлоатация на производствена машина и технологично оборудване за цифровизация и модернизиране на машинния парк с цел подобряване на производствения капацитет, необходима за осигуряване на конкурентоспособно производство на уникални изделия и реализирането на неповторими проекти в сферата на мебелната промишленост. 

Проектът е насочен към цифровизация от "Карбон Тъч БГ" ООД за реализиране на инвестиционно намерение целящо разширяване на капацитета на съществуващия стопански обект.

Целта е постижима посредством внедряване на допълнителни производствени мощности чрез закупуване на обработващ център с цифрово управление с предназначение - обработка на пластмаса, дърво и алуминий.

Като резултати от реализацията на проекта се предвижда повишаване на производствения капацитет, добавяне на качествени характеристики в произвежданите от нас продукти и засилване на експортния потенциал, водещи до по-добри финансови резултати, добавена стойност, устойчив растеж и разширяване на пазарни позиции.

Дата на стартиране: 10.04.2023 г.

Дата на приключване: 10.04.2024 г.

 

Обща стойност: 87 950.00 лв., от които 43 975.00 лв. безвъзмездно финансиране

Свързани публикации