text_enabled

Production methods and technologies

Production methods and technologies

We use high-quality moulds, well-developed processes, excellent materials, and an experienced team of professionals to manufacture products compliant with your expectations.

All the elements of a specific single product, as well as the mass products of carbon fibers are manufactured with high-quality epoxy resins and top materials. We use a hardening furnace for manufacturing high-temperature resistant items. We can manufacture products up to your specifications for quality and durability. We use technologies such as pre-preg layup and autoclave processing, wet lam, VRTM, CNC cutting, vacuum packaging, dismounting, cutting and finishing works. The CNC cutting options allow for cutting complex elements, cutting of opening, windows, and logo designs of any size.

  • Работа с композити

Можем да извадим матрица от Вашия съществуващ детайл или да го моделираме, да изградим формата и да изработим нова матрица. Сложността на детайла, бюджетът и времевата линия ще ни помогнат да определим кой процес ще предприемем.

  • 3D моделиране и дизайн

Имаме специална услуга, която е в състояние да превърне концептуалния Ви дизайн в готов продукт за производство. От 2D скица до създаването на конфигурируеми параметрични 3D модели, ние предлагаме изчерпателен CAD проект за всеки проект.

  • Вакуумно формоване / VRTM (вакуумна смола трансфер формоване)/

Подобен на RTM процеса, VaRTM е процес за формоване на композитни структури, усилени с влакна, при който лист от гъвкав прозрачен материал, като например найлон или пластмаса, се поставя върху пластовете материал върху матрицата и се запечатва. Вакуумът отстранява въздуха от продукта и помага на VARTM машината да измерва съотношението на сместа и смесения поток от обезвъздушена смола и компресираните композитни влакна, разположени под вакуумната торба. Процесът на VaRTM намалява изискванията към инструментите и може да предложи икономии на разходи в сравнение с процеса на RTM в приложения, където изискванията за повърхността са по-малко строги.

  • Wet lam
  • Формоване чрез преса при висока температура (high- temperature press molding)

  • CNC рязане

Възможностите на CNC позволяват подрязване на сложни части, рязане на отвори, прозорци и лога на всякакви размери.

Шлайфане (grinding)