Гаранция

МЕЖДУНАРОДНА ГАРАНЦИЯ

Сертификат за 2 годишна Международна гаранция

Благодарим Ви, че избрахте аксесоарите на Carbon Touch. Вашият  продукт с марката Carbon Touch е произведен с най-голяма грижа и внимание към всеки детайл, като са използвани материали от най-висок клас.  Затова и продуктът е подсигурен с 2 годишна гаранция от датата на покупка, срещу всякакви дефекти в карбона като материал и производствени дефекти. За останалите материали гаранцията, която осигуряваме е 1 година.

 

При евентуална поява на производствен  дефект, вашият продукт ще бъде поправен в нашите сервизни центрове или пък ще бъде подменен с нов на същата стойност при представяне на настоящия сертификат.

1. Гаранционната карта е валидна само при представяне на документ  за покупка и карта за автентичност. Посоченият гаранционен срок започва да тече от датата на закупуване на продукта. Гаранцията е валидна, ако по време на гаранционния период продукта покаже дефект поради некачествени материали или неправилна изработка.

2. Гаранцията се признава от упълномощения сервиз на Carbon Touch само при представяне на настоящата гаранционна карта, попълнена четливо и съдържаща Модел, Референтен номер, Името на Carbon Touch или някой от нашите дистрибутори, Печата му и Датата на покупка. Дефектиралата стока се доставя в оригиналната си опаковка.

3. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с документа за продажба, съгласно изискванията на ЗЗП.

 

Гаранционно поддържане може да бъде отказано в следните случаи:

1. Когато има несъответствие с данните от документите и самата стока или опити за подправяне на гаранционната карта или фабричния номер за продуктите, на които има гравиран такъв.

2. Когато не са спазени условията за експлоатация, съхранение и транспорт.

3. В случаи на повреди, причинени от злополука, неправилна употреба, небрежност, изпускане, удар, намокряне, неправилно съхранение,  в следствие на природни бедствия, гръмотевици, наводнения, пожар, опит за ремонт от неоторизирани лица или фирми,  както и други въздействия. В такива случаи поправките са за сметка на клиента.

 

След изтичане на гаранционния период Ви предлагаме като услуга ремонт на продуктите, които сте закупили от оторизиран специализиран търговец на марката. 

Оценката за причините за дефектите се прави от специалисти на Carbon Touch. Нашата  гаранционна услуга включва безупречно възстановяване чрез поправка или размяна/подмяна посредством идентичен или еквивалентен елемент. Решението за това е задължение на Carbon Touch. Поправките предполагат занаятчийска/ техническа изработка, както и наличие на необходимите оригинални компоненти. 

 

Ако се предяви искане за щета по гаранция, гаранционния период не се удължава под предлог, че  може би някои части са подменени с нови.

Carbon Touch ще се погрижи всички поправки и ремонти, които не са покрити от гаранционните условия, да бъдат извършени надлежно след вашето потвърждение и одобрение на  приблизителна стойност на ремонта. 

 

Тази гаранционна карта е допълнение към вашите законосъобразени права.